اصول و مبانی ساخت اکانت بازی انفجار

ورود به سایت بازی انفجار معتبر

اصول و مبانی ساخت اکانت بازی انفجار

امروزه افراد زیادی درباره ی ساخت اکانت بازی انفجار جست و جو یا سرچ می کنند. برقراری شرط در بازی انفجار یکی از آسان ترین و راحت ترین روش ها برای کسب سود های میلیونی و کلان می باشد چون شما تنها با یادگیری چند ترفند مناسب و با چند کلیک موفقیت های بسیاری بدست خواهید آورد. اگر تمایل دارید به صورت مستقیم وارد سایت بازی انفجار شوید بر روی لینک قرار داده شده در زیر کلیک کنید.

شروع بازی | دانلود اپلیکیشن

 

باید ابتدا نحوه ی ساخت اکانت در بازی انفجار را یاد بگیرید، به همین دلیل ما امروز در این مقاله قصد داریم تمامی اطلاعات را در اختیارتان قرار دهیم. پس تا آخر ما را همراهی کنید و از مطالب بیان شده بهره ببرید.

.u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 , .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .postImageUrl , .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 , .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:hover , .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:visited , .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:active { border:0!important; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:active , .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #9B59B6; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .ctaButton { background-color: #E67E22!important; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://takbt.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:hover .ctaButton { background-color: #8E44AD!important; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22 .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u353c1c936d8b291b24a1a709fbaa2e22:after { content: “”; display: block; clear: both; }

آنچه باید بدانید:  بهترین روش برنده شدن در بازی انفجار چیست؟

نحوه ی ساخت اکانت در بازی انفجار به چه صورت است؟

قبل از آموزش نحوه ی ساخت اکانت در بازی انفجار باید یک سایت معتبر با ضریب های بالا انتخاب کنید. این موضوع بسیار اهمیت دارد چون تنها با یک اشتباه تلاش هایتان بی ارزش می شود و شاهد ضرر های زیادی خواهید بود. در صورتی که به یک وب سایت مناسب مراجعه کنید، شرایط را به بهترین نحو ممکن تجربه خواهید کرد.

نحوه ی ساخت اکانت در بازی انفجار

نحوه ی ساخت اکانت در بازی انفجار به چه صورت است؟

چطور یک سایت با ضریب های بالا پیدا کنیم؟

ما برای راحتی شما علاقه مندان به عرصه ی شرط بندی، در ابتدای این مقاله لینکی را قرار داده ایم که با کلیک کردن بر روی آنها به صورت اتوماتیک وارد یکی از بهترین سایت ها در بازی انفجار خواهید شد.

با کلیک بر روی این لینک ها شما اولین قدم را برای ساخت اکانت بازی انفجار برداشته اید. هیچ وقت از این کار پشیمان نخواهید شد چون بازی انفجار یک بازی درآمدزا است و به راحتی با برقراری شرط در آن یک شبه میلیونر می شوید. پس مطالب را به صورت جدی تر مطالعه کنید و تا آخر مقاله همراه ما باشید.

آموزش ساخت اکانت در بازی انفجار

هنگامی که به صفحه ی ثبت نام مراجعه می کنید شاهد یک فرم خواهید بود. پر کردن دقیق این فرم تنها راه ساخت اکانت بازی انفجار می باشد. در ادامه قصد داریم درباره ی مواردی که در فرم خواسته شده توضیح دهیم تا دیگر سوالی در این زمینه نداشته باشید و این روند را با موفقیت پشت سر بگذارید. موارد خواسته شده در فرم شامل موارد زیر می باشد.

آموزش ساخت اکانت در بازی انفجار

آموزش ساخت اکانت در بازی انفجار

وارد کردن یک ایمیل حقیقی  برای اخذ لینک فعال سازی

در اولین مرحله باید یک ایمیل وارد کنید. در کل شما باید به صندوق ورودی ایمیلی که وارد کرده اید دسترسی داشته باشید چون باید حساب کاربری خود را تایید کنید. به صورت خلاصه از طرف سایت به ایمیل شما لینکی ارسال خواهد شد. تمام این کار ها فقط برای امنیت حساب کاربریتان انجام شده پس بی توجهی به آن باعث می شود که در مسیری اشتباه قدم بردارید و با مشکلات زیادی رو به رو شوید.

.u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 , .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .postImageUrl , .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 , .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:hover , .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:visited , .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:active { border:0!important; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:active , .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #9B59B6; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .ctaButton { background-color: #E67E22!important; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://takbt.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:hover .ctaButton { background-color: #8E44AD!important; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0 .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u92526c448c2dfa82c31b8a164eca5ec0:after { content: “”; display: block; clear: both; }

آنچه باید بدانید:  تاریخچه بازی انفجار و آموزش استفاده از آن

انتخاب یک رمز برای ساخت اکانت بازی انفجار

تعیین رمز عبور و تکرار آن مرحله ی بعدی برای ساخت اکانت بازی انفجار می باشد، یعنی برای ورود به حساب کاربریتان باید یک رمز انتخاب کنید. هیچ محدودیتی برای انتخاب رمز وجود ندارد ولی پیشنهاد ما به شما برای امنیت بالا این است که یک رمز طولانی با ترکیب اعداد و حروف تعیین کنید. توجه داشته باشید که رمز مورد نظر خود را هیچ وقت به کسی نگویید یا در دسترس کسی قرار ندهید چون در این صورت تمام اطلاعات خودتان را به آن شخص داده اید و این کار اشتباهی است.

وارد کردن نام و نام خانوادگی

بیشتر کاربران اسم های فیک یا غیر واقعی را به عنوان نام و نام خانوادگی خود انتخاب می کنند که با توجه به این مسئله بعدا در قسمت احزار هویت با مشکل مواجه می شوند. شاید  تا به حال تجربه کرده باشید و بدانید که مرحله ی احزار هویت کمی سخت و زمان بر است. پس همواره سعی کرده که نام و نام خانوادگی واقعی خود را وارد کنید و برای برداشت سود ها و جوایز خود روند آسان تری در پیش داشته باشید.

وارد کردن شماره تلفن برای اتمام روند ساخت اکانت بازی انفجار

وارد کردن شماره ی موبایل یکی از مشخصاتی است که فرم ساخت اکانت بازی انفجار از شما می خواهد. شاید بعدا نیازی به این شماره نداشته باشید ولی بازم توصیه می کنیم که حتما به شماره ای که وارد کرده اید دسترسی داشته باشید. در کل هرچه اطلاعاتتان را دقیق و به درستی وارد کنید کمتر با مشکل مواجه خواهید شد.

اتمام روند ساخت اکانت بازی انفجار

اتمام روند ساخت اکانت بازی انفجار

در آخر لازم است بدانید که شرایط شرط بندی کردن در سایت هیچ تفاوتی با شرط بندی کردن در اپلیکیشن بازی انفجار ندارد. همچنین ساخت اکانت بازی انفجار نیز چه در سایت و چه در اپلیکیشن هیچ فرقی ندارد. پس اگر قصد دارید که در برنامه مشغول شرط بندی شوید، ابتدا آن را دانلود کرده و سپس همین موارد را انجام دهید.

.u7f02737d27202a98ef12d84949445963 , .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .postImageUrl , .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 , .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:hover , .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:visited , .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:active { border:0!important; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:active , .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #9B59B6; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .ctaButton { background-color: #E67E22!important; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://takbt.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:hover .ctaButton { background-color: #8E44AD!important; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963 .u7f02737d27202a98ef12d84949445963-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u7f02737d27202a98ef12d84949445963:after { content: “”; display: block; clear: both; }

آنچه باید بدانید:  نحوه انجام بازی انفجار به طور کامل

پیشنهاد ما به شما فعالیت کردن در اپلیکیشن بازی انفجار می باشد. چون اگر با خدمات و امکانات او آشنا باشید می دانید که در آن شرایط را به بهترین نحو ممکن و با آپشن های فوق العاده در دسترس خواهید داشت و سود های کلان و میلیونی بدست خواهید آورد. پس همین الان اقدام کنید تا خیلی زود تر از آنچه فکر می کنید حرفه ای و میلیونر شوید.

 

نوشته اصول و مبانی ساخت اکانت بازی انفجار اولین بار در بازی انفجار: سایت بازی انفجار آنلاین. پدیدار شد.

اصول و مبانی ساخت اکانت بازی انفجار

بازی انفجار: سایت بازی انفجار آنلاین

بازی انفجار رایگان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *